రాయచోటి వీరభద్రస్వామి ఆలయంలో పూజలో పాల్గొన్న రాయచోటి అర్బన్ సిఐ గారు

కార్తిక మాసం మొదటి సోమవారో అయిననందున రాయచోటి వీరభద్రస్వామి ఆలయంలో పూజలో పాల్గొన్న రాయచోటి సిఐ చెంద్రశేకర్ సర్K  

రేపు లాంఛనంగా మొదలౌబోతున్నా RRR మూవీ

  11.11.11 పదకొండు నెల పదకొండుగంటల పదకొండు నిమిషాలకు రాజమౌళి రామారావు రాంచరణ్ RRR మూవీ ప్రారంభమవుతుంది.ఈ మూవీ రాజమోళి 300కోట్లోతొ తెరకెక్కిచాబోతున్నాడు.ఈ మూవీ మీద భారీ అంచనాలు పెట్టుకొని ఫ్యాన్స్ ఆసక్తితో ఉన్నారు.