సుండుపల్లి న్యూస్టెడ్: కడపజిల్లా, సుండుపల్లి కి గుంతరాచుపల్లి కి మధ్య క్రాస్ రోడ్డు లో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి పుల్ గా మందు తాగి బైక్ నుండి కింద పడి గాయాల పాలు అయ్యాడు,అతనో ఎవరో వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *