న్యూస్ టివి న్యూ ఈయర్ క్యాలెండర్ పంపిణీ కార్యక్రమంలో బిజెపి జాతీయ నాయకులు
బీజేపీ సంక్షేమ పతకాలను తెలియజేస్తున్న బీజేపీ జాతీయ నాయుకుడు