రాయచోటి సుగవాసి. ప్రసాద బాబు గారికి నూతన సం// శుభాకాంక్షలు తెలిపిన నాయకులు కార్యకర్తలు

Kadapa
486
0
sample-ad

రా

రాయచోటి : టీడీపీ నాయకులు సుగవాసి ప్రసాద్  బాబు గారికి నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ అధిక సంఖ్యలో నాయకులు కార్యకర్తలు,ప్రజలు గజ మాలలు బొకేలతో ,ఉదయం 7 గ౦// నుంచి  సాయంకాలం వరకు విరామం లేకుండా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

sample-ad

Facebook Comments

POST A COMMENT.