రా

రాయచోటి : టీడీపీ నాయకులు సుగవాసి ప్రసాద్  బాబు గారికి నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ అధిక సంఖ్యలో నాయకులు కార్యకర్తలు,ప్రజలు గజ మాలలు బొకేలతో ,ఉదయం 7 గ౦// నుంచి  సాయంకాలం వరకు విరామం లేకుండా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *